dyplomjacek

Dyplom mistrzowski Izby Rzemieślniczej w Olkuszu uprawniający Pana Jacka Bigaja do używania tytułu mistrza w rzemiośle stolarski.

Ein Meisterschaft Diplom die Handwerkerkammer in Olkuszu berechtigt Herr Jacek Bigaj zu dem benutzen eine Meisterschaft in dem Tischler Gewerbe.

The masterly diploma of the Craftsman's Room in Olkuszu the authorizing Mr Jacek Bigaj to using in the carpenter's craft the master's title.