Dyplom mistrzowski Izby Rzemieślniczej w Olkuszu uprawniający Pana Józef Bigaja do używania tytułu mistrza w rzemiośle stolarski.

Ein Meisterschaft Diplom die Handwerkerkammer in Olkuszu berechtigt Herr Józef Bigaj zu dem benutzen eine Meisterschaft in dem Tischler Gewerbe.

The masterly diploma of the Craftsman's Room in Olkusz authorizing Mr Józef Bigaj to use  the master title in the carpenters craft